School Disco

Start: 21st May 2019 3:30pm

Duration: 2 hours

KS1 - 3.30 - 4.30 pm

KS2 - 4.45.- 5.45 pm